Friday, March 23, 2007


masa hanya ada sejam lagi nak mula usrah, maaf le kalau nampak semberono terjemahan n ringkasan bila u all baca teks ni. objektif usrah hari ni ... JOM BINA KEMBALI NIAT ! comel and molek kalau ambil penulisan hasil dripd cernaan ilmu tuan guru kita dr yusof qardawi. so pendekkan cerita me pastekan kat sini je lah utk simpanan and tengokkan bersama. buat u all bakal ustaz-ustaz medic akan datang.

Nilaian / kedudukan Niat dalam Islam

Diambil daripada kitab : thaqafah/education daeyah Dr. Yusof Al Qardawi

Niat merupakan satu perkara yang perlu diberi perhatian dan penjelasan yang sejelas munkin. Ini kerana, niat merupakan batu asas, penilai, dan pengukur, seterusnya menjadi penggerak yang utama bagi setiap amalan dalam Islam. Berdasarkan kepada Al Quranul karim dan Hadith as syarif sejauh manakah kedudukan dan nilaian niat dalam Islam?

Secara umumnya kita boleh simpulkan kepada beberapa noktah penting :

 1. Islam meletakkan niat sebagai pengukur dan asas utama bagi setiap amalan.

Dan amalan hati menjadi penentu kepada setiap yang zahir.
Firman Allah swt. Surah Qaf :33

(Yaitu) orang yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah sedang Dia tidak kelihatan (olehnya) dan dia datang dengan hati yang bertaubat.

Firman Allah swt . Surah As Syua’ra : 89.
( kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih)

Firman Allah swt . Surah As Shoofat : 84.

(lngatlah) ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci[1]) [1]

[1]. Maksud datang kepada Tuhannya ialah mengikhlaskan hatinya kepada Allah dengan sepenuh-penuhnya.

Firman Allah swt surah Al Baqarah : 177 ( Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah)

firman Allah swt surah Al Hal 37.

(Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.)

 1. Niat yang betul (sohih) menjadikan amalan adat kepada ibadat, harus kepada taat, amalan shahwah dikira mendekatkan diri kepada Allah swt.
 1. Kebenaran dan keikhlasan niat akan mendapat kepastian mendapat ganjaran Allah swt.
  1. Diberi ganjaran pahala melakukan amalan penuh, sekalipun tidak melakukan sepenuhnya.

Firman Allah swt surah An nisa’ :100.

(Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang)

  1. Mendapat ganjaran pahala sekalipun tidak melakukannya.

Contohnya :

- Medapat pahala jihad – hadith bhukari.

- Dikiran mati syahid pada jalan Allah swt. – sabda Nabi saw. (sesiapa yang meminta kepada Allah untuk mendapat syahid dengan sebenar-benarnya, Allah akan meletakkannya daripada golongan mereka yang syahid, sekalipun ia mati di atas hamparan tidurnya)-hadith riwayat muslim.

- Termasuk orang yang mengerjakan qiamullai – hadith riawayat bhukari dan ahmad.

- Mendapat ganjaran pahala orang yang mengeluarkan infaq fi sabilillah – hadith riwayat ahmad dan tarmizi sahih.

  1. Menerima pembalasan terhadap niat yang jahat dan maksiat.

( hadith Nabi saw. mengenai dua orang yang mati kerana saling membunuh, maka kedua-duanya ke neraka. Oleh kerana di antara mereka berdua ( pembunuh dan yang dibunuh) mempunyai niat yang sama.(niat ingin membunuh).

 1. Mendapat keberkatan hasil daripada niat yang baik (solehah).

- mendapat kurnian daripada Allah swt . Surah Al Anfal 70. (Hai Nabi, katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada di tanganmu: "Jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari apa yang telah diambil daripadamu dan Dia akan mengampuni kamu." Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang).

-mendapat kejayaan dalam pekerjaannya . surah An Nisa 35.

( ….. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal).

 1. Amalan yang tidak dikira niat ibadat terhadap dua perkara.
  1. Perbuatan maksiat dan amalan yang haram dengan niat melakukan kebaikan dan amal. Penilaian agama islam adalah berdasarkan matlamat dan cara pelaksaannya sekali. Allah swt tidak menerima amalan yang bermatlamatkan kepada kebenaran akan tetapi menggunakan jalan yang salah.

Sabda Nabi saw. (sesungguhnya Allah swt itu baik maka Ia tidak akan menerima sesuatu yang buruk) - hadith riwayat Muslim.

  1. Amalan I’badat dan perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. yang tidak disyariatkan oleh Allah swt. sememang tidak ada sesiapa yang boleh mereka cipta atau menokok tambah sesuatu amalan ibadat dan cara mendekatkan diri kepada Allah swt. sekalipun ia mengharapkan balasan daripada Allah swt. perkara ini adalah permulaan kepada membawa kepada bidaah dalam agama. Sabda Nabi saw. ( barang siapa yang mereka cipta pada perkara kami ini (agama islam) maka ianya ditolak).

Khas untuk usrah buat : ( Dr mohammad ,Dr wafi, Dr hanifah, Dr ezairy, Dr ezaini,Dr ayep, Dr arif,Dr sob)

Thursday : March 22, 2007 : selepas solat asar.

……samy foto hayyu sabie


No comments: