Wednesday, February 14, 2007


PERMULAAN PENGAJIAN SEMESTA PANAS 2-5, FEB-JUN.

Subjek untuk sem ini.

1. Akidah ( tauhid ) - Ilahiah (ketuhanan) dan kerasulan.
2. Falsafah Moden - Perkembangan falsafah di barat. (Bawakir) Pelopor-pelopor moden.


USAHA DAN TEKUN


      Jika seseorang tekun, kita akan mendapati bahawa matlamat dan cara mencapainya saling berhubung kait di setiap peringkat, bahan dan urutan masa. Daripadanya adunan inilah lahirnya tenaga yang menghasilkan daya hidup dan kepuasan.


KEADAAN DUNIA MASA KINI

       Pada pandangan aku, pada zaman ini, di saat ilmuan berusaha keras untuk mengasaskan "mazhab", "model" dan berbagai-bagai doktrin saingan. Di kesempatan ini marilah kita melihat  dan menilai betapa tinggi, bijaksananya pemikiran manusia pada zaman awal peradaban Mediteranean Timur mengenai pembinaan asas-asas pemikiran yang berlandaskan Wahyu Ilahi demi mengegakkan Islam. Ini semua merupakan sesuatu yang menyoronokkan.

- dan aku menulis nota ringkas ini sekurang-kurangnya dapat ditatapi sebagai penawar kepada perpecahan dan sekularisme zaman moden.


MASYARAKAT

      Masyarakat adalah organisma hidup dan oleh itu menghadapi perubahan yang berterusan. Oleh kerana syariah merupakan peryataan peraturan perundangan masyarakat maka ia tidak statik. Syariah menyatakan apa yang telah berlaku dan perinciannya berubah menurut
keadaan sementara skop utamanya tetap tidak berubah.


 

No comments: