Tuesday, February 20, 2007

59 SUBJEK


         Subjek yg telah lepas diharunginya. Pahit manis yang memberikan semanis kenangan dan pengertian demi meneruskan penghidupan sebagai penuntut ilmu dalam jurusan akidah dan falsafah. 59 subjek perlu diatur kemas dan dipelajarinya dengan teliti. Kini hanya berbaki 2 subjek. Moga Allah swt mempermudahkan segala perjalanan liku-liku hidup yang masih berbaki ini. Sememangnya segala pahit manis ini menyumbangkan semanis liku-liku hidup demi mematangkan dan mendewasakan hidup ini.

-YANG BERLALU ITU MERUPAKAN PENGAJARAN, YANG MENDATANG ITU MEMERLUKAN DAYA JUANG YG TINGGI UTK MENGHADAPINYA.

DUA SUBJEK YG BERBAKI

1. TAUHID ( KETUHANAN DAN KERASULAN
    -KITAB UTAMA YG DIGUNAKAN - SYARHU AL MAQASID ( IMAM TAFTAZANI)
    -PROF DR MAHYUDDIN SOFI

2. FALSAFAH MODEN
   -PROF DR ABDUH ABDUL JAMAL


Tahun satu


1. Al quran
2. BI
3. Ulum al quran
4. Tafsir maudui'
5. Hadith maudui'
6. Milal nihal (perbandingan agama)
7. Tauhid
8. Tafsir tahlili
9. Dakwah
10.Mantik klasik
11.Fiqh
12.Tasauf dan akhlak
13.Sastera arab
14.Ulum hadith

Tahun Dua1. Al quran
2. BI
3. Ulum quran
4. Ulum hadith
5. Hadith
6. Tafsir tahlili
7. Tayarat fikriah ( aliran pemikiran semasa )
8. Falsafah
9. Khitabah
10.Bahasa arab
11.Tauhdid
12.Mantik kelasik
13.Milal nihal (perbandingan agama)
14.Tafsir maudui'

Tahun Tiga1. Al quran
2. BI
3. Falsafah islamiah
4. Falsafah moden
5. Falsafah yunani
6. Ilmu nasf
7. Hadith maudui'
8. Milal nihal (perbandingan agama)
9. Fiqh (ahwal sakhsiah)
10 Tayarat fikriah mua'sorah (aliran pemikiran semasa)
11.Tauhid
12.Tafsir
13.Manahij mufassirin (metod tafsir)
14.Firak (pecahan islam)
15.Mantik moden

Tahun Empat1. Al quran
2. BI
3. Tauhid
4. Takhrij hadith
5. Usul fiqh
6. Manahij muhaddithin (metod hadith)
7. Manahij mufassirin (metod tafsir)
8. Tayarat (aliran pemikiran semasa)
9. Nusus falsafiah
10.Falsafah islam
11.Falsafah eropah
13.Falsafah moden
14.Falsafah akhlak
15.Ilmu ijtimak (sosiologi)
16.Milal nihal (perbandingan agama)

No comments: